Renz Group

Et flertal i Folketinget har vedtaget en ny postlov, der trådte i kraft 1. januar 2024. Disse nye lovgivninger skaber store forandringer– især i landzoner, fritidshusområder og på mindre ø-samfund.

Folketinget har vedtaget den nye revideret postlov den 30. november 2023. Forslaget blev gennemført med et stort flertal. Det er en lovgivning, som vi modtager med glæde. Danskernes postvaner har nemlig ændret sig gennem de seneste år, og den gamle postlov var gammeldags og uddateret. Danskerne handler i større grad på nettet, hvilket skaber et stort behov for mere både pakke- og postleveringer.

Hvad betyder ændringerne af ny postlov?

Postlovens overordnede ændringer består af en ophævelse af befordringspligten, og lader i stedet markedet løfte opgaven, og alle virksomheder mødes på lige vilkår.

Dette giver også en oplagt mulighed for at gøre postleveringen enklere. Her gælder det bl.a., at 50-meter reglen i landzoner bliver ophævet, og postkassen skal flyttes frem til nærmeste offentlige vej.

Der stilles krav til, at der skal opstilles et centralt placeret brevkasseanlæg i fritidshusområder, der er udstykket efter 1/1 1973. Desuden skal der etableres fælles distribution til de mindre ø-samfund. Dette kunne indebære et kombineret brevkasse- og pakkeanlæg.

Brevkasse- og pakkeanlæg giver luft i hverdagen

Løsningen er nem: Den private brevpostkasse skal udskiftes med en funktionel brev- og pakkepostkasse, da en opdatering til en pakkepostkasse stemmer overens med forbrugernes adfærd. Den øger leveringsprocessens sikkerhed, og sparer buddet såvel som modtageren for de ekstra ture frem og tilbage til pakkeshoppen.

For at imødekomme de nye tiltag lancerer vi hos Renz to helt nye postkassesystemer, Renz Basic Slim 501 og Renz Basic Slim 502. Disse nye varianter er lavere og mindre end normalt, hvilket giver mulighed for at samle endnu flere postkasser på mindre plads. Dette betyder, at en sektion nu kan indeholde 10 postkasser frem for kun 7 i højden.

Denne nye løsning som vi tilbyder hos Renz er optimal for fritidshusområder, hvor anlægget skal indeholde en flere individuelle postkasser og hvor pladsforholdene ofte ikke er optimale.

Vil du vide mere om den nye postlov?

Hvis du vil læse mere om den nye postlov og hvilke produkter, der passer til dit behov – så klik her >